Izložba „Bosanski jezik“ upriličena u okviru „511. dana Ajvatovice“

Prvi programski sadržaj „511. dana Ajvatovice“ bila je izložba „Bosanski jezik“, koju su u Domu Hasana Kafije Pruščaka u Pruscu upriličili BZK „Preporod“ Travnik i JU Gradska biblioteka Travnik.

Izložbu je predstavio regionalni projekt menadžer BZK „Preporod“ i direktor JU Gradska biblioteka Travnik, doc. dr. Dženan Kos, koji je tom prilikom istakao da izložba „oslikava višestoljetnu tradiciju bosanskog jezika zajedno sa bosanskom državnošću, donosi informacije o tome na koga se odnosi ime bosanski jezik, informacije o pet govornih tipova bosanskoga jezika, o pismima kojima se na našem prostoru koristilo u prošlosti, o bosančici, arebici, o prvim rječnicima bosanskoga jezika, ali i odgovara na pitanja o milenijskom kontinuitetu i značaju bosanskog jezika naročito u aktuelnom kontekstu“.

Svečanom otvaranju izložbe prisustvovali su predstavnici Islamske vjerske zajednice, Muftijstva travničkog, Vlade Srednjobosanskog kantona, javnih obrazovnih i kulturnih ustanova Srednjobosanskog kantona, načelnici općina i mnogi gosti iz Prusca, naše domovine Bosne i Hercegovine, domovinskih zemalja i bosanskohercegovačke dijaspore.