Javni konkurs za dodjelu Književne nagrade Andrićevih dana

Na osnovu Člana 41. Pravila JU Gradska biblioteka Travnik („Službene novine Općine Travnik“, broj: 11/19 i 8/21), Odluke, broj: UO-38/22 od 13.05.2022. godine, Saglasnosti, broj: 01-04-21-18-1288-1/22 od 23.05.2022. godine, te Odluke, broj: UO-18/23 od 24.03.2023. godine, Upravni odbor Javne ustanove Gradska biblioteka Travnik raspisuje:

JAVNI KONKURS

za dodjelu Književne nagrade Andrićevih dana


I. Objavljuje se Javni konkurs za dodjelu Književne nagrade Andrićevih dana.

II. Cilj Nagrade je promocija i popularizacija bosanskohercegovačke književnosti i književne kulture.

III. Nagrada se dodjeljuje za književno djelo prvi put objavljeno u prethodnoj 2022. godini na području Bosne i Hercegovine i u zemljama bosanskohercegovačke dijaspore na jednom od jezika naroda i narodnosti Bosne i Hercegovine, čiji su autori državljani Bosne i Hercegovine, kao i građani porijeklom iz Bosne i Hercegovine.

IV. Nagrada se dodjeljuje u okviru programa kulturne manifestacije „Andrićevi dani“ u Travniku.

V. Nagrada se dodjeljuje za najbolje književno djelo (roman, zbirka priča, zbirka pjesama).            

VI. Predlažu se i dostavljaju književna djela u skladu s odredbama Člana III. Javnog konkursa, a prijedlog mogu dostaviti autori, izdavači, štamparije, te druga pravna i fizička lica.

Uz pisani prijedlog, predlagač obavezno dostavlja i tri primjerka književnog djela, te:

  1. ime i prezime, adresu ili naziv i sjedište predlagača;
  2. ime i prezime, adresu i kontakt telefon/mobitel predloženog autora književnog djela;
  3. biografiju sa bibliografijom predloženog autora književnog djela.

VII. U svrhu raspisivanja i provođenja Javnog konkursa, Upravni odbor će imenovati posebnu stručnu Komisiju za dodjelu Književne nagrade Andrićevih dana. Nakon izvršenog stručnog vrednovanja književnih djela, Komisija utvrđuje konačan prijedlog za dodjelu Nagrade te ga dostavlja Upravnom odboru. Na temelju prijedloga Komisije, Upravni odbor donosi Odluku o dodjeli Nagrade.

Nakon izvršenog stručnog vrednovanja dostavljena književna djela se ne vraćaju autorima.

VIII. Rok za dostavu prijedloga je 31.05.2023. godine.

IX. Prijedlozi se šalju putem pošte na adresu: Javna ustanova Gradska biblioteka Travnik, Bosanska 113, Travnik 72270, Bosna i Hercegovina, sa naznakom: „Za Književnu nagradu Andrićevih dana“.

X. Visina novčane nagrade za nagrađeno književno djelo utvrđuje se u iznosu od 3.000,00 KM neto.

Broj: UO-19/23
Datum: 24.03.2023. godine

Javna ustanova Gradska biblioteka Travnik

Dokumenti:

Javni konkurs za dodjelu Književne nagrade Andrićevih dana