KORIŠTENJE
RAČUNARA

Usluge biblioteke

Korištenje računara

Računarima u vlasništvu Gradske biblioteke Travnik mogu se koristiti samo članovi Biblioteke.
Za članove Gradske biblioteke Travnik korištenje računara je besplatno.

Prije korištenja računara, korisnici moraju pokazati člansku kartu Gradske biblioteke Travnik.
Za sadržaje pretraživanja i korištenja interneta odgovoran je korisnik, a za maloljetne članove njihovi roditelji ili staratelji.