O NAMA

O
NAMA

doc. dr. Dženan Kos

Riječ direktora

Javna ustanova Gradska biblioteka Travnik osnovana je 26.1.1946. godine kao Okružna narodna biblioteka u Travniku s ciljem da putem knjiga pomaže masovno kulturno-prosvjetni rad na području travničkog okruga.

Okružna narodna biblioteka u Travniku sa stalnim zadržavanjem prava i odgovornosti sljedbenika dalje se razvijala kao Radna organizacija Narodna biblioteka Travnik (1970), zatim kao Radna organizacija Narodna biblioteka „Ivo Andrić“ Travnik (1978), te kao Javna ustanova Gradska biblioteka Travnik (1996).

U svim navedenim statusnim promjenama jasno se ogleda nastojanje da svojim djelovanjem u području bibliotečke djelatnosti ova javna biblioteka postane književno, kulturno, komunikacijsko, informacijsko, obrazovno i socijalno središte Travnika.

Danas se temeljna funkcija i zadaća Javne ustanove Gradska biblioteka Travnik ogleda u njezinom nastojanju da svojim korisnicima koje čine naučni radnici, profesori i nastavnici, studenti i učenici, odrasli različitih drugih usmjerenja i zanimanja, penzioneri, osobe sa posebnim potrebama, djeca i mladi svih uzrasta i mnoge druge osobe privremeno ili trajno nastanjene na području općine Travnik, ali i Srednjobosanskog kantona pruži što bolju i što kvalitetniju bibliotečko-informacijsku uslugu.

Naime, prikupljajući, obrađujući, čuvajući i dajući na korištenje bibliotečku građu, a temeljeći svoj rad na dugogodišnjoj bibliotečkoj tradiciji, ali i iskustvu aktuelnog rada u procesu pune implementacije međunarodne bibliotečke platforme COBISS.net po najvišim evropskim i svjetskim informacijskim i bibliotečkim standardima, Javna ustanova Gradska biblioteka Travnik uspostavlja se kao središnje mjesto bibliotečkog sistema Srednjobosanskog kantona.

Uza sve svoje primarne funkcije i zadaće, a prateći savremena kretanja u oblasti izdavaštva i nastojeći ostati izvorište vrijednosti i poticaja za unapređenje kvalitete života i razvoj potencijala pojedinca i društva, jednako dostupno svima, Javna ustanova Gradska biblioteka Travnik svoj rad i djelovanje proširuje i na plan promocije bosanskohercegovačke i zavičajne književnosti i jezika, te plan stalnog propagiranja knjige i kulture čitanja.

doc. dr. Dženan Kos

Historijat Gradske biblioteke Travnik

1946.
NARODNA BIBLIOTEKA U TRAVNIKU

Osnivački akt broj: broj: 82/46 od 26.1.1946. godine

1946.
1970.
R.O. NARODNA BIBLIOTEKA TRAVNIK

Osnivački akt broj: 02-1954/1-70 od 8.6.1970. godine

1970.
1978.
R.O. NARODNA BIBLIOTEKA „IVO ANDRIĆ“ TRAVNIK

Osnivački akt broj: 02-2556/1-78 od 30.6.1978. godine

1978.
1996.
JU GRADSKA BIBLIOTEKA TRAVNIK

Osnivački akt broj: 01-155/96 od 22.7.1996. godine

1996.

VIZIJA

Javna ustanova Gradska biblioteka Travnik kao književno, kulturno, komunikacijsko, informacijsko, obrazovno i socijalno središte općine Travnik i središnje mjesto bibliotečkog sistema Srednjobosanskog kantona.

Javna ustanova Gradska biblioteka Travnik kao izvorište vrijednosti i poticaja za unapređenje kvalitete života i razvoj potencijala pojedinca i društva jednako dostupno svima, mjesto promocije bosanskohercegovačke i zavičajne književnosti i jezika, te mjesto propagiranja knjige i kulture čitanja.

MISIJA

  • Omogućiti građanima Općine Travnik i Srednjobosanskog kantona
  • opismenjavanje, čitanje, učenje, saznavanje, obaviještenost,
  • jačanje osobnih kulturnih i demokratskih potencijala,
  • upoznavanje i korištenje dobrobiti novih tehnologija,
  • kreativno i kvalitetno provođenje slobodnog vremena,
  • biti podrška društvenom uključivanju svih marginaliziranih grupa i pojedinaca,
  • promovisati bosanskohercegovačke i zavičajne književnosti i jezike,
  • propagirati knjigu i kulturu čitanja,
  • jačati vrijednosti multikulturalnog društva,
  • sve to bez obzira na dob, spol, društveni status, naciju, vjeru, rasu ili bilo koja druga obilježja.