USLUGE

USLUGE

Čitaonica

Čitaonicu mogu koristiti članovi Gradske biblioteke Travnik, uz predočenje članske karte.

MEĐUBIBLIOTEČKA POZAJMICA

Korisnik koji treba građu iz drugih biblioteka u Bosni i Hercegovini može je naručiti lično ili putem interneta.

WI-FI

U Centralnom i Dječijem odjeljenju Gradske biblioteke Travnik dostupan je besplatan i otvoren bežični internet.

KORIŠTENJE RAČUNARA

Računarima u vlasništvu Gradske biblioteke Travnik mogu se koristiti svi članovi Biblioteke.

ONLINE KATALOG

Gradska biblioteke Travnik na platformi Nacionalne i univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine na COBISS.BH

UZAJAMNI KATALOG

Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine na COBISS.BH

UČLANI SE

Članom Gradske biblioteke Travnik može postati svaki stalni ili privremeni građanin/stanovnik općine Travnik koji uplati članarinu

POSUDBA BIBLIOTEČKE GRAĐE

Gradska biblioteka Travnik svojim korisnicima nudi mogućnost posudbe bibliotečke građe.