PROJEKTI

PROJEKTI

PROJEKTI

Nema trenutka u kojem Gradska biblioteka Travnik ne učestvuje u određenom projektu, provodi akciju ili kampanju. Bez obzira na to sudjelujemo li u projektima „Andrićevih dana“, „Dana općine Travnik“, „Ilhamijinih dana“, „Travničkih večeri“, „Dana Ajvatovice“, zatim promocijama Otvorene književne scene, pružanju bibliotečkih usluga i usluga čitaonice, obnovi bibliotečkog fonda, radu bibliotečko-informacionog sistema COBISS.BH, uspostavi bibliobusne linije, obilježavanju Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine i Dana državnosti Bosne i Hercegovine, pa do rekonstrukcije objekata i slično, sve ove aktivnosti čine jedan od temelja našega života i rezultiraju kvalitetnom ponudom za naše članove, posjetioce i građane.

ANDRIĆEVI DANI

Kulturnu manifestaciju „Andrićevi dani“ utemeljila je Gradska biblioteka Travnik još 1976. godine.

BIBLIOBUS

Svi građani bez obzira na mjesto stanovanja imaju jednako kvalitetnu bibliotečku uslugu.

KNJIŽEVNA NAGRADA

„Književnu nagradu Andrićevih dana“ utemeljile su JU Gradska biblioteka Travnik i Općina Travnik.