SLUŽBENE
INFORMACIJE

SLUŽBENE
INFORMACIJE

DIREKTOR

doc. dr. Dženan Kos

doktor književnohistorijskih nauka

UPRAVNI ODBOR

Sanja Malinović

Predsjednica

mr. Alen Čogić

Član

Renata Tahirović

Član

NADZORNI ODBOR

Edina Alijagić

Predsjednica

Ilijana Budimir Trupina

Član

Elma Ganić

Član