Na Edukacijskom fakultetu Univerziteta u Travniku održan naučno-stručni tematski skup u povodu 60 godina od dodjele Nobelove nagrade Ivi Andriću i 45 godina manifestacije Andrićevi dani

U okviru programa kulturne manifestacije „Andrićevi dani 2021“ u srijedu, 3. novembra 2021. godine u organizaciji JU Gradska biblioteka Travnik održan je naučno-stručni tematski skup koji se realizirao kroz II panela – 60 godina od dodjele Nobelove nagrade Ivi Andriću i 45 godina manifestacije „Andrićevi dani“.

Na samome početku prisutnima se u ime organizatora obratio direktor JU Gradska biblioteka Travnik doc. dr. Dženan Kos, načelnik Općine Travnik prof. dr. Kenan Dautović, te dekan Edukacijskog fakulteta prof. dr. Hazim Selimović.

Na naučno-stručnom skupu učešće su uzeli eminentni stručnjaci i profesori iz oblasti književnosti sa nekoliko bh. univerziteta i vrsni poznavaoci Andrićevog književnog djela, koji su ovom prilikom razmijenili mišljenja o književnim prilikama i statusu bh. književnosti u vrijeme dodjele Nobelove nagrade Ivi Andrići.

Naučno-stručni skup održan je u VIP sali Edukacijskog fakulteta, odnosno na istom mjestu gdje je prije 10 godina održan skup povodom 50. godišnjice od dodjele Nobelove nagrade Ivi Andriću iz kojega su kasnije proizišle tri međunarodne znanstvene konferencije u oblasti književnosti i jezika.

U okviru drugog panela date su preporuke kako unaprijediti kulturnu manifestaciju „Andrićevi dani“.