Promocija knjige prof. dr. Lejle Kodrić Zaimović u Gradskoj biblioteci Travnik

U okviru „Dana šejha Abdulvehaba Ilhamije Žepčaka 2021.“ u četvrtak, 2. decembra 2021. godine održana je promocija knjiga „Baštinske studije: od moderne do postdigitalne kulture“ i „Biblioteka i grad: studije iz teorije i prakse urbanog bibliotekarstva“ prof. dr. Lejle Kodrić Zaimović. O knjizi je govorila prof. dr. Senada Dizdar sa Odsjeka za komparativnu književnost i informacijske nauke Filozofskog fakulteta u Sarajevu.

Monografija „Baštinske studije: Od moderne do postdigitalne kulture” nudi savremen cjelovit teorijski okvir baštine ukazujući na nova kritički utemeljena promišljanja baštine i predstavlja značajan iskorak ne samo u bh. znanosti o baštini nego će njezini dosezi zasigurno biti značajno širi, dok je naučna monografija „Biblioteka i grad: studije iz teorije i prakse urbanog bibliotekarstva“ prva publikacija koja kroz četiri povezane studije u cijelosti elaborira temu odnosa grada i biblioteke, uvodeći pojmove urbano bibliotekarstvo, urbana biblioteka i pametni grad/pametna biblioteka. Mogu li urbano bibliotekarstvo i urbane biblioteke pružiti novu perspektivu bibliotekama, kako pametni grad utječe na biblioteke kao kulturno i naučno dobro, kako biblioteke mogu doprinijeti razvoju pametnog grada – samo su neka od pitanja na koja je prof. dr. Lejla Kodrić Zaimović uspješno odgovorila u ovoj naučnoj monografiji.

Prof. dr. Lejla Kodrić Zaimović posebno je istakla činjenicu da je Travnik bio jedna od inspiracija za pisanje naučne monografije „Biblioteka i grad“ i to upravo stoga što osobit urbani prostor bogatog arhitektonskog naslijeđa sa urbanom bibliotekom u praksi potvrđuje temu odnosa grada i biblioteke.