Gradska biblioteka Travnik bogatija za 80 novih naslova za slijepa i slabovidna lica

Danas je Gradsku biblioteku Travnik posjetio direktor Biblioteke za slijepa i slabovidna lica u R Bosni i Hercegovini, gosp. Sakib Pleh sa saradnicima. Tom prilikom je Gradskoj biblioteci Travnik uručeno 80 novih naslova audiozapisa namijenjih korisnicima usluga Odjeljenja za slijepa i slabovidna lica ove biblioteke.

Gradska biblioteka Travnik je u maju prošle godine potpisala Ugovor o organizovanju isturenog odjeljenja Biblioteke za slijepa i slabovidna lica u Bosni i Hercegovini te danas ima ukupno 228 naslova audiozapisa i tri knjige na Brajevom pismu.

Među novim naslovima su i audiozapisi Viktora Igoa, Mate Lovraka, Alekse Šantića, Bisere Alikadić, Semezdina Mehmedinovića, Lane Bastašić, Donata Karizija i drugih.

Podsjećamo da su sve usluge za korisnike ove vrste bibliotečke građe besplatne.