Odabrano i nagrađeno idejno rješenje izgleda skulpture Književne nagrade Andrićevih dana

Odlukom Upravnog odbora JU Gradska biblioteka Travnik, broj: UO-75/22 od 23.09.2022. godine, odabrano i nagrađeno idejno rješenje izgleda skulpture Književne nagrade Andrićevih dana autora Dejana Pranjkovića, akademskog kipara i profesora likovne kulture, a shodno uslovima Javnog konkursa za izradu idejnog rješenja izgleda skulpture Književne nagrade Andrićevih dana.

Upravni odbor

JU Gradska biblioteka Travnik